DOÇ. DR. ŞUHNAZ YILMAZ ÖZBAĞCI
Koç Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü

 

1971’de İstanbul’da doğdu. 1993'de burslu olarak öğrenim gördüğü Bilkent Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden lisans derecesini Üniversite Birincisi olarak aldı. Princeton Üniversitesi’nde, yine tam burslu olarak Uluslararası İlişkiler ve Ortadoğu Bölgesi üzerine yoğunlaşarak yaptığı çalışmalarını, 1995 yılında yüksek lisans ve 2000’de doktora derecesini alarak tamamladı. “Uluslararası Anlaşmazlıkların Çözümü” konulu araştırmalarını doktora sonrası araştırmacı (post-doktora) olarak Harvard Üniversitesi’nde yapmıştır.  Koç Üniversitesi, İktisadi İdari Bilimler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde yardımcı doçent olarak göreve başladıktan sonra Aralık 2005 tarihinde YÖK Doçentliği ünvanını almıştır. 2011-15 döneminde Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdür Vekili olarak görev yapmıştır.

Routledge International Studies Series’de 2015 yılında yayımlanan ‘Turkish-American Relations: Between the Stars, Stripes and the Crescent’ başlıklı kitap çalışmasının yanısıra, Political Science Quarterly, Middle East Journal, Middle Eastern Studies, Turkish Studies ve World Today gibi uluslararası atıf endekslerinde yer alan alanının çok saygın uluslararası dergilerinde basılmış birçok makalesi ve kitap bölümü bulunmaktadır. Akademik çalışmalarını International Studies Association, ECPR toplantıları, Middle Eastern Studies Association, Euro-Mediterranean Security Conferences, NATO güvenlik konferansları ve Oxford, Cambridge, Princeton, Stanford, UC Davis ve Harvard Üniversiteleri’nin davetlisi olarak yaptığı sunumlar gibi bir çok önemli akademik platformda sunmuştur.

Misafir öğretim üyesi olarak 2001 yılında davet edildiği Princeton’daki çalışmaları, Center of International Studies and Institute for Transregional Studies Fellowship ile desteklenmiştir. Araştırma projeleri ve akademik çalışmaları için ulusal ve uluslararası alanda daha birçok burs ve ödüle layık görülmüştür. Bunlardan en önemlileri arasında Hyde Araştırma Ödülü, Modern Türkiye ve Osmanlı Çalışmaları Alanında Ertegün Ödülü, Princeton Center of International Studies Araştırma Bursu, Sosyal Bilimlerde ARIT Enstitüsü’nün Akademik Araştırma Bursu, Türkiye Bankalar Birliği “Ulusal Bankacılık Rekabeti” yarışması Büyük Ödülü ve Junior Chamber International tarafından verilen “Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Dalında Türkiye’nin En Başarılı Genci” TOYP Ödülü sayılabilir. Ayrıca Şuhnaz Yılmaz 2007 yılında “Fighting the Specters of the Past: Dilemmas of the Ottoman Legacy in the Balkans and the Middle East” başlıklı çalışmasıyla Sabancı Üniversitesi ve Brookings İnstitute tarafından verilen ve çok yoğun bir uluslararası rekabetin bulunduğu International Essay Award ödülünü de kazanmıştır. 2008 yılında da Türkiye Bilimler Akademisi tarafından verilen TÜBA-GEBİP Ödülüne layık görülmüştür. 2012 yılında ise Koç Üniversitesi Üstün Başarılı Eğitici Ödülünü almıştır.

Doç. Dr. Şuhnaz Yılmaz Özbağcı son dönemde özellikle enrji politikaları ve enerji verimliliği konuları üzerinde çalışmıştır. 2009-2010 yılı döneminde Stanford Üniversitesi’nde Rusya, Doğu Avrupa ve Avrasya Araştırmaları merkezinde bir yıl boyunca özellikle Avrasya Enerji Politikalarına odaklanan çalışmalarda bulunmuştur. Ayrıca, bu çalışmalarıyla bağlantılı olarak PONARS Eurasia Network ve Harvard University Central Asian and the Caucasus Network’e katılmak üzere davet edilmiştir. American Political Science Association, International Studies Association, Middle Eastern Studies Association, Junior Chamber International Senato ve Germany Meets Turkey: Young Leaders Forum üyesidir.

Doç. Dr. Şuhnaz Yılmaz Özbağcı akademik çalışmalarını halen Koç Üniversitesi, İktisadi İdari Bilimler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde sürdürmektedir.

 

Tel:                  +90 212 338 1668
E-mail:             syilmaz@ku.edu.tr 

 

 


Zurück zur Übersicht