EWMD International 2015 Konferansı

İş Yaşamında Çeşitlilik: Sorun mu, Başarı Sebebi mi?

Günümüzde çeşitlilik, bireylerin eşsiz olduklarından yola çıkarak, onların yetenek, beceri ve niteliksel farklılıklarına saygı gösteren bir ortamın yaratılması yoluyla, özelliklerinin kolektif yaşam alanlarında ve iş ortamında değerlendirilmesi anlamına gelmektedir.

2004 yılında imzalanan Fransa Çeşitlilik Sözleşmesi (Diversity Charter France) Avrupa’da bir ilki başlatmış ve ardından günümüze kadar Avrupa’da şirket ve kurumlarda çeşitlilik politikasını geliştirme hedefiyle toplam 13 ülke kendi ulusal çeşitlilik sözleşmesini hayata geçirmiştir. Bu sözleşmeyi imzalayan kurum ve şirketler kendi bünyelerinde çalışanların ırk, din, cinsiyet, yaş, engellilik veya cinsel kimlik gibi farklılıklarını gözetmeksizin fırsat eşitliği sağlamaya dönük politikalar geliştirme ve desteklemeyi taahhüt etmektedir.

AB Komisyonu’nun 2014 “Çeşitliliğin Yönetimi” (Diversity Management) raporuna*) göre 2004 yılından bu yana 13 Avrupa ülkesinde, toplamda 13,7 milyon çalışanı olan 7.100 özel, kamu ve sivil toplum kuruluşu bu sözleşmelere imza atmıştır. Bunlara her yıl 500-600 kadar daha yenisi eklenmektedir. Komisyonun sözleşmeye imza atanlar arasında yaptığı bir anketin sonucuna göre, katılımcıların ezici bir çoğunluğu (%95) bu taahhüttün kendi çeşitlilik politikalarını ve faaliyetlerini geliştirmesine önemli katkısı olduğunun altını çizmiştir. Yine bu ankete göre şirketler ülkeden ülkeye değişmekle birlikte, ağırlıklı olarak kadın-erkek fırsat eşitliği, yaşlıların ve gençlerin istihdamı ve engellilerle ilgili çeşitlilik politikalarına odaklanmışlardır.

“İş Yaşamında Çeşitlilik Sorun mu Başarı Sebebi mi?” başlığı altında gerçekleştirilecek olan 29. EWMD International Konferansı’na EWMD Türkiye ve EWMD International evsahipliği yapmaktadır. Konferans özellikle kadın yöneticilere uluslararası diyalog, yeni fikirler ve yeni ilişkiler için üst düzey bir platform sunmayı hedeflemektedir. Konferansın bu başlıkla, özellikle Avrupa ile Asya arasındaki eşsiz bir konuma ve kozmopolit bir yapıya sahip olan İstanbul’da düzenlenmesi büyük bir anlam taşımaktadır. Küresel ilişkilerin ve yüzyıllardan bu yana çok kültürlülüğün çekim merkezi olan İstanbul, kuşkusuz iş hayatında çeşitliliğin tartışılabileceği en doğru kentlerden biridir. 

 

 

*)Kaynak:European Commission: Overview of Diversity Management implementation and impact amongst Diversity Charter signatories in the European Union (2014), Belgium October 2014.